SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Zahvaljujemo se ti za obisk naše spletne strani: www.spelinijunaki.si.

Ker verjamemo, da za delo z otroci vsak potrebuje malo čarobnosti in se v največji meri želimo ukvarjati z izboljšanjem programov, delu z otroci in izobraževanji vaditeljev, smo za boljše in nemoteno poslovanje spisali pogoje ŠD Špelini Junaki.

Splošni pogoji in navodila za organizacijo in izvajanje športne vadbe ter športno-animacijskih aktivnosti (v nadaljevanju “Splošni pogoji”) Društva Špelini Junaki, Zgornje Pirniče 40/g. 1215 Medvode, (v nadaljevanju Špelini Junaki) so sestavni del pogodbe oz. prijavnice, ki jo skleneta Špelini Junaki in udeleženec programa oz. v njegovem ali njenem imenu starš ali skrbnik, v vsakem primeru pa plačnik programa (v nadaljevanju »udeleženec«). V primeru dodatnih pogojev, določil ali sprememb na izbranem vadbenem programu, veljajo poleg spodaj navedenih pogojev tudi tisti, ki so navedeni v prijavnici oz. pogodbi.

Splošni Pogoji: 

Člani društva ŠD Špelini junaki morajo poravnati letno članarino v znesku 34€, ki predstavlja prispevek društvu za izvajanje dejavnosti. Cena članarine je že vključena v ceno vadnino. Položnico prejmete po elektronskem naslovu navedenem na prijavnici do 15. v mesecu za tekoči mesec, rok plačila pa je 8 dni. Vadnina je mesečna, zato so obroki enaki za vsak mesec ne glede na različno število ur, s strani Špelinih Junakov pa je zagotovljeno, da imamo v mesecu minimalno 3 vadbene ure, v nasprotnem primeru se vadnina sorazmerno zmanjša ali uro nadomešča. V času šolskih počitnic in uradnih praznikov vadba odpade na vseh lokacijah. Zaradi praznikov in počitnic se mesečni prispevek za vadbo ne spremeni. Na vadbo se vsak udeleženec lahko prijavi preko spletnega obrazca in je za rezervacijo mesta dolžan poravnati predračun vadbe v roku naveden v obrazcu, poslanem preko e-mail naslova. Zamujene ure programa lahko nadomeščate na drugem terminu ali lokaciji s predhodnim obvestilom in v primeru, da je termin prost. 

Cenik

Cenik velja od 1.8.2023. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in so zavezujoče od datuma, ko je objavljen novi cenik. Cene so izražene v evrih (€). ŠD Špelini junaki lahko mesečno, tedensko ali dnevno pripravi akcijske ponudbe (popuste), ki so na razpolago glede na razpoložljivost mest in trajanje akcijske ponudbe. 

Odstopi in vračila 

Mesečni prispevek se ne spremeni, v kolikor se junak ne udeleži vadbe zaradi osebnih razlogov (potovanja, tečaji, izleti) oz. bolezni. Vadbo lahko v primeru odsotnosti nadomeščate na drugi lokaciji/terminu ob predhodni prijavi. Odpoved je mogoča do zadnjega v mesecu za nov mesec in je ni mogoče odpovedati v sredini meseca razen v primeru ko je bil otrok odsoten zaradi bolezni (manjkal vsaj 2x oz. 14 dni). V takem primeru nas morate obvestiti na elektronski naslov: spelinijunaki@gmail.com, v kolikor mogoče pred odsotnostjo.  4-mesečni prispevek se zmanjša ali vrača le v primeru daljše odsotnosti zaradi bolezni (pisno potrdilo). ŠD Špelini junaki spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in si prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno in ne po sodni poti.

Izredne situacije, razmere, dogodki 

V primeru, da se v času med dnem prijave/plačila programa in dnem zaključka programa zgodijo nepričakovane situacije na katere Društvo Špelini Junaki nima vpliva in se spremenijo odloki pristojnih organov v Sloveniji, ki nam onemogočajo izvajanje dejavnosti programa, bomo program v skladu z možnostmi ustrezno podaljšali do konca tekočega šolskega leta oz. po potrebi do pričetka naslednjega šolskega leta. V kolikor tudi to ne bo mogoče bomo plačilo programa vrnili v obliki dobropisa ali v celoti.

Društvo Špelini Junaki ne prevzema odgovornosti za morebitno okužbo s prenosljivimi boleznimi v času vadbe oz. izvajanja aktivnosti in je s tem udeležba udeleženca na programu na lastno odgovornost, kot tudi ne prevzema odgovornosti za morebitne nesreče, ki se lahko na vadbi zgodijo in nanje nismo imeli vpliva oz. je nismo mogli preprečiti.

Uporaba spletne strani, Facebook strani, Instagrama in omejitev odgovornosti

Strani Špelini junaki na Facebook-u, Instagramu in spletni strani je dovoljeno uporabljati samo za namen informiranja in seznanitve s storitvami ter za namen prijave na storitve. Dovoljeno je nalaganje vsebin z namenom branja za nekomercialne namene. Vsebine, ki so objavljene na naših straneh ni dovoljeno prepisovati, razmnoževati ali uporabiti brez našega pisnega dovoljenja oz. z navedbo vira, dovoljeno je zgolj deljenje objave. Pridržujemo si pravico do spremembe vsebine na naših straneh in se trudimo, da podajamo informacije, ki so točne in koristne, vendar pa je izključena kazenska ali civilna odgovornost v primeru, da so informacije napačne. Prav tako ponudnik ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi udeležencu ali drugi osebi nastala zaradi obiska naših strani (npr. v primeru hekerskih vdorov ali tehničnih napak).