Celotna ekipa Špelinih junakov je res
navdušena, da si/ste se odločili narediti
korak proti zdravemu življenju vašega
malčka in tedenski čarobni
zabavi in vadbi.

Spodaj vas čaka prijavnica za vadbeno sezono 2021/2022, vadnina in pogoji ŠD Špelinih Junakov.

Vadnina Špelini Junaki

ŠPELINI JUNAKI

3-6 let
36 Mesečno plačilo
  • Samostojna tedenska čarobna vadba vašega junaka
  • Strokovno uspodobljeni vaditelji
  • Božični nastop
3-6 let

ŠJ JUNIOR

1,5-3 leta, skupaj s starši
39 Mesečno plačilo
  • Nepozabna tedenska izkušnja vas in vašega malčka
  • Vez med staršem in otrokom skozi zabavne, čarobne gibalne urice
  • Telovadba za starše
  • Oviratlon za vašega junaka
1,5-3 leta

1. IZPOLNITE SPODNJO PRIJAVNICO  

(GDPR). Vaši podatki se bodo uporabljali izključno za informiranje o novostih, storitvah, seminarjih, webinarjih in ostalih stvari, povezanih z našo dejavnostjo. Vaši podatki so strogo varovani preko spletnega ponudnika Activecampaign za zbiranje elektronskih naslovov (www.activecampaign.com). Zbrane osebne podatke bomo varovali v skladu z Zakonom o varstvu podatkov. Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Kadarkoli lahko zahtevate izbris svojih podatkov. Za več informacij nam lahko pišete na spel@spelinijunaki.si. Če se želite odjaviti od novic, lahko kadarkoli na koncu elektonske pošte pritisnete unsubscribe. 

Športno društvo Špelini Junaki Splošni pogoji in navodila

Splošni pogoji in navodila za organizacijo in izvajanje športne vadbe ter športno-animacijskih aktivnosti (v nadaljevanju “Splošni pogoji”) Društva Špelini Junaki, Zgornje Pirniče 40/g. 1215 Medvode, (v nadaljevanju Špelini Junaki) so sestavni del pogodbe oz. prijavnice, ki jo skleneta Špelini Junaki in udeleženec programa oz. v njegovem ali njenem imenu starš ali skrbnik, v vsakem primeru pa plačnik programa (v nadaljevanju »udeleženec«). V primeru dodatnih pogojev, določil ali sprememb na izbranem vadbenem programu, veljajo poleg spodaj navedenih pogojev tudi tisti, ki so navedeni v prijavnici oz. pogodbi.

Splošni Pogoji: članarina je že všteta v mesečno vadnino. Položnico prejmete po elektronskem naslovu navedenem na prijavnici do 15. v mesecu za tekoči mesec, rok plačila pa je 8 dni. Obroki so enaki za vsak mesec ne glede na različno število ur, s strani Špelinih Junakov pa je zagotovljeno, da imamo v mesecu minimalno 3 vadbene ure, v nasprotnem primeru se vadnina sorazmerno zmanjša. V času šolskih počitnic in uradnih praznikov vadba odpade na vseh lokacijah. Zaradi praznikov in počitnic se mesečni prispevek za vadbo ne spremeni. Na vadbo se vsak udeleženec lahko prijavi preko spletnega obrazca in je za rezervacijo mesta dolžan poravnati predračun vadbe v roku naveden v obrazcu, poslanem preko e-mail naslova. Zamujene ure programa lahko nadomeščate na drugem terminu ali lokaciji s predhodnim obvestilom in v primeru, da je termin prost. 

Odstopi in vračila: Mesečni prispevek se ne spremeni, v kolikor se Špelin junak ne udeleži vadbe zaradi osebnih razlogov (potovanja, tečaji, izleti) oz. bolezni. Vadbo lahko v primeru odsotnosti nadomeščate na drugi lokaciji/terminu ob predhodni prijavi. Vadba se ne zaračuna v primerih, če je otrok prenehal z vadbo na začetku meseca oz. je bil odsoten zaradi bolezni (manjkal vsaj 2x oz. 14 dni). V takem primeru nas morate obvestiti na elektronski naslov: spelinijunaki@gmail.com še isti mesec in PRED odsotnostjo. Vadba se prav tako ne zaračuna v primerih, da je na odpoved vadbe vplivala višja sila in je nismo izvajali.

Izredne situacije, razmere, dogodki: v primeru, da se v času med dnem prijave/plačila programa in dnem zaključka programa zgodijo nepričakovane situacije na katere Društvo Špelini Junaki nima vpliva in se spremenijo odloki pristojnih organov v Sloveniji, ki nam onemogočajo izvajanje dejavnosti programa, bomo program v skladu z možnostmi ustrezno podaljšali do konca tekočega šolskega leta oz. po potrebi do pričetka naslednjega šolskega leta. V kolikor tudi to ne bo mogoče bomo plačilo programa vrnili v obliki dobropisa ali v celoti.

Društvo Špelini Junaki ne prevzema odgovornosti za morebitno okužbo s prenosljivimi boleznimi v času vadbe oz. izvajanja aktivnosti in je s tem udeležba udeleženca na programu v lastni presoji, prav tako ŠD Špelini junaki ne odgovarjajo za morebitne poškodbe, ki nastanejo pri vadbi in so vpliv drugih dejavnikov.