Pri Špelinih Junakih verjamemo, da se morajo otroci obnašati kot otroci.

Verjamemo tudi, da so zabavna in družabna okolja najbolj pomembna
za učenje življenskih lekcij – tistih, ki jih resnično pripravijo
na življenje polno dogodivščin, sprememb in ovir. 

Skozi unikatne programe in načine dela, ki se vrtijo okoli gibanja,
aktivne igre, dopolnjujejo tradicionalen šolski sistem –
na način, ki ga ne bodo tam nikoli dobili, še preden sploh pridejo v šolo.

Vašim malčkom damo varno in inspiracijsko okolje,
kamor lahko usmerijo in porabijo svoje neomejene (kajne ☺️) zaloge energije,
zgradijo samozavest, socialne veščine, zdrave navade in zdrave gibalne vzorce.

Preglejte spodnje programe, da najdete tistega pravega za vas
 in vašega malčka.
Potem pa skočite na lokacije in termine, da najdeste svojo najbližjo lokacijo.

P.S. Otroci so naše največje bogastvo, naša prihodnost in prihodnost našega planeta.

Naša ključna misija je zagotoviti sposobnosti,
ki jih v šolskem sistemu ne dobijo, vendar vsi vemo,
da so ključnega pomena, za zdravo, srečno in uspešno življenje.

Tako se velikokrat dotaknemo zabavnih in igrivih vaj,
ki so otroška različica meditacije, joge, čustvene inteligence,
socialnih veščin in dela v ekipah, kreativnega razišljanja,
gibalnih sposobnosti in še in še.

Špelini junaki junior
(od 18 mesecev - 3 let)
(skupaj s starši)

Vadba za malčke od 1,5 – 3 leta starosti skupaj s starši, ki bo za vas in vašega junaka prava izkušnja. Poleg prvih gibalnih elementov, plazenja, lazenja, plesa, prvih stikov z žogo – se skozi vadbo oblikuje trdna vez med vami in vašim otrokom, hkrati, pa se vaš malček nauči sodelovati in vključevati v družbo ostalih malčkov na uri.

Špelini Junaki Junior

1,5 - 3 leta skupaj s starši
133 /3 mesece 47€ /mesec
  • Nepozabna Tedenska izkušnja vas in vašega malčka skozi 3 mesečni semester
  • Strokovni vaditelj + čarobni animator
  • Vez med staršem in otrokom skozi zabavne, čarobne gibalne urice
  • Oviratlon za vašega Junaka
mlajši od 3

Špelini junaki
(od 3-6 let)
(brez staršev)

Vadba za malčke od 3 – 6 leta poteka samostojno, brez staršev. Tako se skozi gibanje naučijo prvih socialnih veščin z otroci enake starosti. Posvetimo se osnovam gibanja, ki bodo podlaga za zdrav način življenja, pravilnih gibalnih vzorcev in podlaga za vsak nadaljni šport. Preizkusimo se v poligonih, obročih, igrah z žogo, ekipnih igricah, hkrati pa vključimo prvine sodobnih veščin kot so joga, meditacija, vse skozi zabaven proces igre. Glavni cilj je čarobno doživetje skozi učenje vašega otroka.

Špelini Junaki

3 - 6 let
133 /4 mesece 36 /mesec
  • Samostojna tedenska čarobna vadba vašega malega junaka skozi 4 mesečni semester
  • Strokovni vaditelj + čarobni animator
  • Novoletni nastop
3 - 6 let

Špelini Junaki -
ROJSTNI DAN
(od 3-6 let)

Rojstni dan je prav poseben dan vsakega junaka in pri Špelinih Junakih mu damo še poseben poudarek, saj želimo, da si ga vaš malček zapomne za celo življenje. Ker se zavedamo, da otroci čakajo na to celo leto in praznujejo le 1x letno, se zato potrudimo še toliko bolj in pričaramo čaroben dan. 

ŠJ Rojstni Dan

Čarobna Animacija na junakov dan
20 *Cena se razlikuje glede na izbrani program
  • Za starše, ki želijo več
  • Čarobno praznovanje rojstnega dne
  • Brez vseh skrbi, saj za vse poskrbimo pri Špelinih Junakih
popularno!

👉Prijave na: spela@spelinijunaki.si ali 040/494-692 (Špela)

Pogoji poslovanja
Splošna Določila:
Vpisni pogoji in navodila za organizacijo in izvajanje športno-rekreativne vadbe ter športno-animacijskih aktivnosti (v nadaljevanju “Vpisni pogoji”) so sestavni del pogodbe oz. prijavnice, ki jo skleneta društvo in udeleženec programa oz. v njegovem ali njenem imenu starš ali skrbnik, v vsakem primeru pa plačnik programa (v nadaljevanju »udeleženec«). V primeru dodatnih pogojev, določil ali sprememb na izbranem vadbenem programu, veljajo poleg spodaj navedenih pogojev tudi tisti, ki so morebiti dodatno navedeni v prijavnici oz. pogodbi.
Cene in plačilo storitev:
Vadba brez prijavnice ni mogoča, s podpisom potrjujete, da ste seznanjeni s pogoji vadbe Špelinih junakov in se z njimi strinjate. Prav tako se zavezujete, da so podatki, navedeni v prijavnici resnični, podani prostovoljno in da je prijavnica podana v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vadba poteka do konca maja in je plačljiva. Članarina je že všteta v mesečno vadnino. Položnico prejmete po elektronskem naslovu navedenem na prijavnici do 10. v mesecu za tekoči mesec, rok plačila pa je 8 dni. Mesečni/štirimesečni prispevek za vadbo Špelini junaki je preračunan na število ur v celotnem vadbenem obdobju, zato so obroki enaki za vsak mesec ne glede na različno število ur v mesecu, s strani Špelinih Junakov pa je zagotovljeno, da imamo v mesecu minimalno 3 vadbene ure. V času šolskih počitnic in uradnih praznikov vadba odpade na vseh lokacijah. Zaradi praznikov in počitnic se mesečni prispevek za vadbo ne spremeni. Mesečni prispevek se ne spremeni, v kolikor se Špelin junak ne udeleži vadbe zaradi osebnih razlogov (potovanja, tečaji, izleti) oz. bolezni. Vadbo lahko v primeru odsotnosti nadomeščate na drugi lokaciji/terminu ob predhodni prijavi. Vadba se ne zaračuna v primerih, če je otrok prenehal z vadbo na začetku meseca oz. je bil odsoten zaradi bolezni (manjkal vsaj 2x oz. 14 dni). V takem primeru nas morate obvestiti na elektronski naslov: spelinijunaki@gmail.com še isti mesec in pred odsotnostjo. Vadba se prav tako ne zaračuna v primerih, da je na odpoved vadbe vplivala višja sila in je nismo izvajali. ŠD Špelini Junaki ne prevzema odgovornosti za morebitno okužbo s prenosljivimi boleznimi v času udeležbe na programu oz. v času izvajanja aktivnosti in je s tem udeležba udeleženca na programu stvar popolnoma lastne odločitve. Zaradi bolezni vaditeljic, ko nadomeščanje res ni mogoče lahko vadba odpade, vendar največ 2x v letu. Obvestilo staršem pošljemo po elektronskem naslovu. Vpis v skupine je omejen. V kolikor se zapolnijo vsa mesta v skupini, se upošteva vrstni red prijav. Za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki, na katere vaditelji nimajo vpliva, vaditelj in ŠD Špelini junaki ne odgovarjajo.

S KLIKOM SPODAJ IZPOLNITE prijavo 

ZA NAŠO BREZPLAČNO ČAROBNO UVODNO URO