VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN PIŠKOTKI

Vse vsebine, objavljene na https://www.spelinijunaki.si , so last ŠD Špelini Junaki, in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja ŠD Špelini Junaki, se jih ne sme distributirati, kopirati ali razmnoževati. ŠD Špelini Junaki, ni odgovorna za morebitne občasne težave pri delovanju spletnih strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. ŠD Špelini Junaki, si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletni straneh, ki so v lasti ŠD Špelini Junaki. Vaše podatke bomo uporabili izključno za informiranje o novostih, produktih, storitvah, seminarjih, webinarjih in ostalih stvari, povezanih z našo dejavnostjo. Vaši podatki so strogo varovani, preko spletnega ponudbnika Activecampaign/Typeform za zbiranje elektronskih naslovov (www.activecampaign.com, www.typeform.com). Zbrane osebne podatke bomo varovali v skladu z ZVOP-1. Spletna stran Špelin Junaki za delovanje strani uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov, spremljajo pa vaše aktivnosti in zanimanje z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo spletne strani obiskovalci soglašajo z njihovo uporabo. Varnost osebnih podatkov ŠD Špelini Junaki se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali posredovalo tretjim osebam. Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Namen, zakaj bomo uporabljali vaš elektronski naslov, ki ste nam ga posredovali pri prijavi na eni izmed naših strani: – pošiljanje e-poštnih sporočil v zvezi s ponudbo storitev ŠD Špelini Junaki, v zvezi z GDPR, ZVOP-1, ZVOP-2 ter varstvom osebnih podatkov in zasebnosti nasploh; – pošiljanje novic in obvestil (newsletter) v povezavi z ŠD Špelini Junaki (Špelini Junaki in sorodni produkti) po elektronski pošti; – pošiljanje predlogov, ponudb, pogodb, obvestil in drugih sporočil, po elektronski pošti – sporočila so lahko prilagojena (individualizirana). Glede na dejstvo, da je bil e-poštni naslov pridobljen v zvezi s storitvami v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ali glede na druge okoliščine (npr., toda ne izključno, da je imetnik e-poštnega naslova naročil storitve Špelini Junaki ali da takih storitev ni naročil da je imetnik prejel ali odprl določeno e-poštno sporočilo ali da je odprl ali prebral določeno vsebino (kliknil na povezavo v e-poštnem sporočilu, da je imetnik odgovoril in kako je odgovoril ali da ni odgovoril na določeno e-poštno sporočilo); – pošiljanje predlogov, ponudb, obvestil in drugih sporočil partnerjev Špelini Junaki (pri čemer le ta partnerjem nikoli ne bo posredoval e-poštnega naslova imetnika); – pošiljanje e-poštnih sporočil, ki vključjujejo račun ali podatke o plačilu za naročila produktov in storitev Špelini Junaki; – preverjanje, ali gre pri posameznem e-poštnem naslovu za novo ali obstoječo stranko; – shranjevanje vašega e-poštnega naslova v bazi do preklica s strain imetnika ali ŠD Špelini Junaki; – posredovanje e-poštnega naslova enemu ali več pogodbenih obdelovalcev, ki opravljajo storitve pošiljanja e-poštnih sporočil; – posredovanje e-poštnega naslova tretjim osebam, če je Špelini Junaki k takemu posredovanju zavezan z zakonom ali sodno ali drugo odredbo; – združevanje e-poštnega naslova z drugimi podatki, ki jih je ŠD Špelini Junaki pridobil od imetnika e-poštnega naslova (npr., toda ne izključno, IP naslova terminalske opreme, s katero je imetnik dostopal do storitev ŠD Špelini Junaki, ime in priimek imetnika, delodajalec (organizacija), funkcija, podatki o naročeni storitvi, podatki o izvajanju storitve, vsebina komunikacije po e-pošti, podatki o plačilih, podatki o izterjavi, podatki o sodnih postopkih); – spremljanje in beleženje dostavljivosti poslanih e-poštnih sporočil (ali jih je imetnik prejel ali so elektronska sporočila bila odprta ali ne); – spremljanje in beleženje, katere vsebine je imetnik e-poštnega naslova odprl oziroma prebral (spremljanje klikov na spletne povezave, vsebovane v e-poštnih sporočilih) – po potrebi navedba e-poštnega naslova in vsebine komunikacije po e-pošti kot dokaz v sodnih ali drugih uradnih postopkih; – uporaba elektronskih naslovov za pošiljanje promocij preko socialnih omrežji (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter,…) – po potrebi uporaba e-poštnega naslova za preiskovanje varnostnih incidentov ter odkrivanje in preiskavo kaznivih dejanj; – statistične in druge analize (npr., toda ne izključno, število imetnikov, ki uporabljajo e-poštne storitve določenega ponudnika e-poštnih storitev; – obdelava za druge namene, ki niso navedeni v prejšnjih alinejah, če je taka obdelava združljiva z name