VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN PIŠKOTKI

Vse vsebine, objavljene na https://www.spelinijunaki.si , so last Rok Bohinc s.p., in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja Rok Bohinc s.p., se jih ne sme distributirati, kopirati ali razmnoževati. Rok Bohinc s.p., ni odgovorna za morebitne občasne težave pri delovanju spletnih strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Rok Bohinc s.p., si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletni straneh, ki so v lasti ROk Bohinc s.p. Vaše podatke bomo uporabili izključno za informiranje o novostih, produktih, storitvah, seminarjih, webinarjih in ostalih stavri, povezanih z našo dejavnostjo. Vaši podatki so strogo varovani, preko spletnega ponudbnika Activecampaign/Typeform za zbiranje elektronskih naslovov (www.activecampaign.com, www.typeform.com). Zbrane osebne podatke bomo varovali v skladu z ZVOP-1. Spletna stran Rok Bohinc s.p. za delovanje strani uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov, spremljajo pa vaše aktivnosti in zanimanje z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo spletne strani obiskovalci soglašajo z njihovo uporabo. Varnost osebnih podatkov Podjetje Rok Bohinc s.p. se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali posredovalo tretjim osebam. Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Namen, zakaj bomo uporabljali vaš elektronski naslov, ki ste nam ga posredovali pri prijavi na eni izmed naših strani: – pošiljanje e-poštnih sporočil v zvezi s ponudbo storitev Rok Bohinc s.p. v zvezi z GDPR, ZVOP-1, ZVOP-2 ter varstvom osebnih podatkov in zasebnosti nasploh; – pošiljanje novic in obvestil (newsletter) v povezavi z Rok Bohinc s.p. (Špelini Junaki in sorodni produkti) po elektronski pošti; – pošiljanje predlogov, ponudb, pogodb, obvestil in drugih sporočil od Rok Bohinc s.p., po elektronski pošti – sporočila so lahko prilagojena (individualizirana). Glede na dejstvo, da je bil e-poštni naslov pridobljen v zvezi s storitvami v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ali glede na druge okoliščine (npr., toda ne izključno, da je imetnik e-poštnega naslova naročil storitve Rok Bohinc s.p.. ali da takih storitev ni naročil da je imetnik prejel ali odprl določeno e-poštno sporočilo ali da je odprl ali prebral določeno vsebino (kliknil na povezavo v e-poštnem sporočilu, da je imetnik odgovoril in kako je odgovoril ali da ni odgovoril na določeno e-poštno sporočilo); – pošiljanje predlogov, ponudb, obvestil in drugih sporočil partnerjev Rok Bohinc s.p. (pri čemer Rok Bohinc s.p. partnerjem nikoli ne bo posredoval e-poštnega naslova imetnika); – pošiljanje e-poštnih sporočil, ki vključjujejo račun ali podatke o plačilu za naročila produktov in storitev Rok Bohinc s.p.; – preverjanje, ali gre pri posameznem e-poštnem naslovu za novo ali obstoječo stranko; – shranjevanje vašega e-poštnega naslova v bazi do preklica s strain imetnika ali Rok Bohinc s.p.; – posredovanje e-poštnega naslova enemu ali več pogodbenih obdelovalcev, ki opravljajo storitve pošiljanja e-poštnih sporočil; – posredovanje e-poštnega naslova tretjim osebam, če je Rok Bohinc k takemu posredovanju zavezan z zakonom ali sodno ali drugo odredbo; – združevanje e-poštnega naslova z drugimi podatki, ki jih je Rok Bohinc s.p. pridobil od imetnika e-poštnega naslova (npr., toda ne izključno, IP naslova terminalske opreme, s katero je imetnik dostopal do storitev Rok Bohinc s.p., ime in priimek imetnika, delodajalec (organizacija), funkcija, podatki o naročeni storitvi, podatki o izvajanju storitve, vsebina komunikacije po e-pošti, podatki o plačilih, podatki o izterjavi, podatki o sodnih postopkih); – spremljanje in beleženje dostavljivosti poslanih e-poštnih sporočil (ali jih je imetnik prejel ali so elektronska sporočila bila odprta ali ne); – spremljanje in beleženje, katere vsebine je imetnik e-poštnega naslova odprl oziroma prebral (spremljanje klikov na spletne povezave, vsebovane v e-poštnih sporočilih) – po potrebi navedba e-poštnega naslova in vsebine komunikacije po e-pošti kot dokaz v sodnih ali drugih uradnih postopkih; – uporaba elektronskih naslovov za pošiljanje promocij preko socialnih omrežji (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter,…) – po potrebi uporaba e-poštnega naslova za preiskovanje varnostnih incidentov ter odkrivanje in preiskavo kaznivih dejanj; – statistične in druge analize (npr., toda ne izključno, število imetnikov, ki uporabljajo e-poštne storitve določenega ponudnika e-poštnih storitev; – obdelava za druge namene, ki niso navedeni v prejšnjih alinejah, če je taka obdelava združljiva z name